Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Website: http://www.cfl.vnu.edu.vn/
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 1859 lượt xem
Giới thiệu

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN có nguồn gốc là Trường Ngoại ngữ thành lập năm 1955 tại Việt Nam Học xá (nay thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1955-2005), Trường trở thành 1 trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ ngoại ngữ lớn nhất, có vị trí trường đầu ngành ngoại ngữ của cả nước.
Bản đồ