Công Ty Phát Triển KCN Biên Hòa
Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1
Email: management@sonadezi.com.vn
Điện thoại: 84-61-8860561
Website: www.sonadezi.com.vn
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 2725 lượt xem
Giới thiệu

Lĩnh vực HĐ Phát triển bất động sản KCN và KDC, sản xuất, cung cấp nước sạch , xây dựng và sx vật liệu xây dựng, kinh doanh kho bãi, cầu cảng, vận tải, kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ (đầu tư tài chính, đào tạo nhà hàng, khách sạn)


Bản đồ