CONG TY SOLA NGOC MINH
Địa chỉ: 9/18 Tô Văn Mão, Phường Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.HCM
Email: solar@solarngocminh.com
Điện thoại: 84-8.9785054
Website: www.solarngocminh.com
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 2716 lượt xem
Giới thiệu

Cong ty SOLA NGOC MINHCong ty chung toivoi nganh nghe kinh doanh:- May nuoc nong bang nang luong mat troi.- Ong nhua PP-R, cong nghe han nhiet.- Loc nuoc sach an toan.- Su ly nuoc thai cong nghiep.- Thiet bi chong set an toan…De biet thong tin cu the, Quy khach hay vao website cua cong ty chung toiwww.solarngocminh.comwww.maynuocnongnangluongmattroi.com


Bản đồ