Công ty Liên doanh Sứ Vệ sinh Mỹ Phú
Địa chỉ: 555 Đường 3/2, P. 8, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Email: myphu@yahoo.com
Điện thoại: 84-08-8533855
Website: www.amstd.com.vn
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 2710 lượt xem
Giới thiệu

Sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp


Bản đồ