Công ty Liên doanh TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Hicrete - Việt Sơn
Địa chỉ: 69 Nguyễn Thông, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Email: crete@yahoo.com
Điện thoại: 84-08-8468781
Website: www.hicrete.com
Giám Đốc:
Điện thoại:
Đã có 2737 lượt xem
Giới thiệu

Sản xuất vật liệu xây dựng


Bản đồ