Tin tức
Cuộc thi sáng sáng logo Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long
Ngày 29/01/2009

Chọn nhãn hiệu hàng hóa riêng, đặc trưng cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long để sử dụng trong việc quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu cũng như trong các hoạt động giao dịch, hành chính trong và ngoài nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG HẠ LONG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

(Ban hành kèm theo Quyết định số..... ...... ngày ... tháng .... năm 2009 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long)

Điều 1. Mục đích

Mục đích cuộc thi là chọn nhãn hiệu hàng hóa riêng, đặc trưng cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long để sử dụng trong việc quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu cũng như trong các hoạt động giao dịch, hành chính trong và ngoài nước.
 

Điều 2. Đối tượng dự thi sáng tác

Đối tượng tham gia dự thi là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng thiết kế, sáng tác nhãn hiệu hàng hóa, tự nguyện tham gia cuộc thi và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi.
Độ tuổi của thí sinh là không hạn chế.
Thí sinh thuộc trường hợp khuyết tật không tự liên lạc được cần có người đại diện để liên lạc và/hoặc giúp đỡ.
Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long không được tham gia dự thi.
 

Điều 3. Yêu cầu về Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

1. Về nội dung và ý nghĩa

Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long cần đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu cơ bản sau:

 1. Chứa đựng những họa tiết, biểu tượng đặc trưng phù hợp ngành nghề kinh doanh và sản phẩm của Công ty (xi măng, vật liệu xây dựng).
 2. Mang tính khái quát cao nhưng đơn giản, dễ hiểu.
 3. Phải đạt tiêu chuẩn về thẩm mỹ, xúc tích về mặt ý nghĩa.
 4. Có tên thương mại hoặc tên viết tắt (HLCC, Halongcement hoặc Halong cement corporation) của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.
 5. Có thể kết hợp hài hoà với slogan của công ty (Bền vững cùng thiên nhiên).

2. Về hình thức thể hiện

Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long cần đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu cơ bản sau:
a. Đạt được những yêu cầu về vẽ thiết kế như: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc;
b. Thể hiện đầy đủ các nét vẽ của Nhãn hiệu hàng hóa ở các kích thước to nhỏ khác nhau; Đặc biệt, phải giữ được đường nét hình ảnh, tinh thần của nhãn hiệu khi in ấn trên 2 màu trắng đen và khi sử dụng để quảng bá trên các phương tiện truyền thông, phương tiện kỹ thuật số.
c. Đảm bảo khi thể hiện trong in ấn, chạm khắc, đắp nổi, ... trên các chất liệu thông thường không quá phức tạp;
d. Không được sử dụng các Nhãn hiệu hàng hóa hoặc các phần thể hiện của Nhãn hiệu hàng hóa khác đã được lưu hành hoặc được công bố bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài;
đ. Không vi phạm thuần phong mỹ tục.
e. Hình dáng đường bao của Nhãn hiệu hàng hóa là hình tròn.

3. Về đáp ứng nhu cầu sử dụng

 1. In trên vỏ bao xi măng.  Màu sắc của Nhãn hiệu hàng hóa phải phù hợp, nổi bật trên nền của vỏ bao xi măng. Số lượng màu in không được quá 3 màu. Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long có 2 loại vỏ bao với tiêu chí kỹ thuật như sau:
  + Vỏ bao 3 lớp KPK: Lớp ngoài cùng bằng giấy Kraft, màu sắc: màu vàng
  + Vỏ bao 2 lớp PK:  Lớp ngoài cùng bằng sợi dệt PP, màu sắc: màu trắng
 2. Có thể dùng làm Nhãn hiệu hàng hóa treo tại công sở, thu nhỏ in trên phong bì, tài liệu giao dịch;
 3. Có thể dùng để thể hiện trên các sản phẩm kỷ niệm như huy hiệu, phù điêu...

Điều 4. Thời gian tổ chức cuộc thi

Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 10/7/2009 đến ngày 25/8/2009
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi (tính theo dấu bưu điện nơi gửi): 24h00 ngày 10/8/2009.
Công bố kết quả cuộc thi: ngày 18/8/2009.

Điều 5. Hình thức dự thi
1. Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều mẫu dự thi. Mẫu sáng tác dự thi được đảm bảo tính khách quan, bí mật về người dự thi trước Hội đồng giám khảo cho đến khi công bố kết quả.
2. Hồ sơ dự thi gồm:

a. Mẫu thiết kế Nhãn hiệu hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thể lệ này;
b. Mô tả tóm tắt ý tưởng sáng tác theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thể lệ này;
c. Phiếu đăng ký dự thi (điền theo mẫu tại Phụ lục kèm theo).

Điều 6. Quy định về bài dự thi
1. Mẫu thiết kế Nhãn hiệu hàng hóa dự thi

Mẫu Nhãn hiệu hàng hóa dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7 cm), bao gồm:
a. Mẫu Nhãn hiệu hàng hóa đầy đủ cả về nội dung, hình thức và màu sắc với kích thước chiều lớn nhất là 15 cm đặt giữa trang giấy;
b. Mẫu Nhãn hiệu hàng hóa thu nhỏ của mẫu Nhãn hiệu hàng hóa lớn thể hiện đầy đủ cả về nội dung, hình thức và màu sắc với kích thước chiều lớn nhất là 3 cm, đặt dưới mẫu Nhãn hiệu hàng hóa lớn;
c. Mẫu Nhãn hiệu hàng hóa in lên vỏ bao với số lượng màu không quá 3 màu;
d. Mẫu Nhãn hiệu hàng hóa màu đen trắng của mẫu Nhãn hiệu hàng hóa lớn với kích thước chiều lớn nhất là 3 cm, đặt dưới mẫu Nhãn hiệu hàng hóa lớn;
đ. Có bảng mô tả mã màu đi kèm.
Tờ giấy có chứa mẫu Nhãn hiệu hàng hóa dự thi nêu trên, ngoài phần thể hiện Nhãn hiệu hàng hóa không được ghi thêm bất cứ thông tin gì khác (tên, ký hiệu riêng).

2. Mô tả ý tưởng sáng tác

Bản mô tả tóm tắt ý tưởng sáng tác được trình bày không quá 500 từ, trên giấy A4. Ngoài phần mô tả ý tưởng, không được ghi thêm thông tin cá nhân (tên, địa chỉ) hoặc kèm theo ký hiệu riêng.
Bản mô tả tóm tắt ý tưởng sáng tác được đính liền với tờ chứa mẫu thiết kế Nhãn hiệu hàng hóa.
Đối với Nhãn hiệu hàng hóa đoạt giải, Hội đồng tuyển chọn có thể yêu cầu tác giả thuyết trình bổ sung ý tưởng thiết kế, thiết kế chi tiết và hiệu chỉnh theo ý kiến Hội đồng (nếu có).

3. Phiếu đăng ký dự thi sáng tác Nhãn hiệu hàng hóa Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

Mỗi tác giả dự thi phải có 01 (một) phiếu đăng ký dự thi theo mẫu. Phiếu đăng ký dự thi có kích thước khổ giấy A4, gồm các thông tin xác định nhân thân hoặc pháp nhân (như họ và tên cá nhân hoặc tên tổ chức tham gia dự thi) và cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi này.
Phiếu đăng ký dự thi phải được để trong một phong bì nhỏ, dán kín và bỏ vào trong phong bì to đựng bài dự thi như quy định tại Khoản 4 Điều này. Bên ngoài phong bì nhỏ không được ghi tên họ người dự thi hoặc bất kỳ ký hiệu để đánh dấu nào.
Phong bì nhỏ đựng Phiếu đăng ký dự thi chỉ được mở sau khi Hội đồng giám khảo đã hoàn thành việc chấm các bài dự thi và xét chọn xong mẫu trúng giải.

4. Bao gói bài dự thi

Mẫu/Các mẫu dự thi kèm theo bản mô tả ý tưởng và phiếu đăng ký dự thi phải đặt trong một phong bì to khổ A4 hoặc 32 cm x 42 cm và dán kín. Bên ngoài ghi "Bài dự thi sáng tác Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long" và gửi về địa chỉ:
Phòng Kinh tế - thị trường
Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long
Xã Thống Nhất – huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh.
Ngoài những thông tin nói trên, không ghi thêm bất cứ thông tin nào khác (như họ tên, địa chỉ người gửi,...).

Điều 7. Tiêu chí đánh giá tác phẩm dự thi

Bên cạnh những yêu cầu cơ bản quy định tại Điều 3 của Thể lệ này, các mẫu dự thi được đánh giá dựa theo những tiêu chí gồm:

a. Ý tưởng của mẫu thiết kế;
b. Sự độc đáo sáng tạo của mẫu thiết kế;
c. Thể hiện được giá trị cốt lõi của Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long;
d. Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế, sự hài hòa màu sắc;
đ. Tính đa ứng: Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu;
e. Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết của mẫu thiết kế;
 

Điều 8. Xử lý kết quả

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi thiết kế mẫu Nhãn hiệu hàng hóa xi măng Hạ Long.
Hội đồng giám khảo do ông Bùi Văn Luyện - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long làm Chủ tịch và thành viên là các cán bộ thuộc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và một số chuyên gia về mỹ thuật có kinh nghiệm chấm thi mẫu Nhãn hiệu hàng hóa. Hội đồng giám khảo có trách nhiệm:

a. Chấm vòng sơ khảo chọn ra những mẫu Nhãn hiệu hàng hóa có ý tưởng, mẫu thiết kế được đánh giá cao để xem xét vào vòng chung khảo;
b. Chấm vòng chung khảo để chọn những mẫu Nhãn hiệu hàng hóa đoạt giải.
c. Tư vấn cho lãnh đạo công ty quyết định chọn mẫu Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long trên cơ sở kết quả chấm thi.
 

Điều 9. Giải thưởng và trao giải thưởng

1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

a. 01 (một) giải Nhất: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng, Bằng khen của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và tiền thưởng 100 triệu đồng;
b. 01 (một) giải Nhì: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng, Bằng khen của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và tiền thưởng 30 triệu đồng;
c. 01 (một) giải Ba: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng, Bằng khen của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và tiền thưởng 20 triệu đồng;
d. 10 (mười) giải khuyến khích (cho các tác phẩm lọt qua vòng sơ khảo): gồm Giấy chứng nhận giải thưởng, Bằng khen của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hạ Long và tiền thưởng 2 triệu đồng.

2. Nếu không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu, Hội đồng giám khảo có thể quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao các giải khác của cuộc thi.
3. Việc trao giải thưởng sẽ được Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long thực hiện và công bố công khai.
 

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của người dự thi
1. Các cá nhân, tổ chức dự thi phải tuân thủ thể lệ cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

a.  Nhãn hiệu hàng hóa dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
b. Nhãn hiệu hàng hóa dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài;
c. Không được sử dụng mẫu Nhãn hiệu hàng hóa đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.
d. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, đối tượng dự thi không được sử dụng các Nhãn hiệu hàng hóa tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

2. Để rút khỏi cuộc thi, đối tượng dự thi phải thông báo với Hội đồng tuyển chọn bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi;
3. Đối tượng dự thi tự chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật;
4. Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho cá nhân hoặc tổ chức có mẫu sáng tác dự thi đoạt giải hoặc người được cá nhân có sản phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi, trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự lễ nhận giải, Hội đồng sẽ gửi qua đường bưu điện.
5. Bài dự thi không trả lại cho đối tượng dự thi.

Điều 11. Quy định về quyền sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải
1. Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm được giải, bao gồm toàn bộ các quyền tài sản và quyền công bố đối với các mẫu thiết kế được giải nhất, nhì và ba; đồng thời, được toàn quyền sử dụng, định đoạt, kể cả việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm đoạt giải.
2. Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu Nhãn hiệu hàng hóa nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của Công ty.


Điều 12. Điều khoản thực hiện

1. Thể lệ này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long (http://www.ximanghalong.vn; http://www.halongcement.vn).
2. Đối tượng dự thi, thành viên Hội đồng tuyển chọn, thành viên Hội đồng Giám khảo và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Thể lệ này./.

 

TỒNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG